Bila je jedna od najm0nstruoznijih i najljepših žena Jugoslavije: ZavršiIa u zatv0ru zbog strašn0g zIočina - danas je druga osoba, vlasnica velike firme

Bila je jedna od najm0nstruoznijih i najljepših žena Jugoslavije: ZavršiIa u zatv0ru zbog strašn0g zIočina – danas je druga osoba, vlasnica velike firme

Dosta ljudi je čulo za Šafku Hodžić i za nju govore da je žena koju je izdalo društvo, a ona je izdala sve ljudsko ukoliko je ona stvarno uradila zl0čin za kojeg je i osuđena.

Postoji više teorija šta se to pravo desilo, dok neki smatraju da joj je sve to namješteno, a neki da je ona to uradila, dok je na sudu rekla da joj je d1jete bilo donijeto i rečeno da se brine o njemu, dok je tek ujutru saznala da je njena prijateljica Alija ub1jena.

Šefka je bila 0suđena za ub1stvo svoje trud’ne drugarice Alije koja je bila u zadnjem mjesecu trudn0će, dok Šefka nije mogla imati djecu i ona je navodno bila ljub0morna na nju, pa je skovala plan da je u’bije i uzme d1jete.

Šefka je bila veoma lijepa žena, ali je bila nesretna jer nije imala djece, a pored toga što su mnogi dokazi pronađeni u njenoj kući, ona je navodila da nije kriva.

Iz zatv0ra je puštena prije nego što je trebala i pričalo se da se udala u Vojvodini, te postoje i neke priče da je ona u inostranstvu i vlasnica jedne jake firme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *