Ako vam često trnu ruke, 0bro se pripazite da nemate jedno od 0va dva oboIjenja: U početku se sve čini kao bezazleno, ali kada uzme maha, kuku vama

Ako vam često trnu ruke, 0bro se pripazite da nemate jedno od 0va dva oboIjenja: U početku se sve čini kao bezazleno, ali kada uzme maha, kuku vama

Možda ste u zadnje vrijeme uvidjeli da vam ruke često trnu, pa je tako možda pravo vrijeme da 0bratite pažnju na neke stvari jer takav simptom može ukazivati na dva ozbiljna zdravstvena pr0blema koja ne treba ignorisati.

U rukama se zapravo nalaze najojetljiviji receptori za dodir, te su oni preko nervnog sistema povezani sa mozgom, a ako je samo jedan od tih nerava oštećen, onda mozak šalje drugačije signale radi čega će tuke početi da trnu.

Stručnjaci su up0zorili da ukoliko se desi da često imate taj problem sa trnjenjem ruku da onda postoji rizik da ste u 0pasnosti od dva moguća 0boljenja, dok je prvo ob0ljenje štitne žlijezde, a drugo da postoji rizik od dobijanja m0ždanog.

B0lest po imenu hiperterioza je poznatija kao nedostatak h0rmona koje proizvodi štitna žlijezda, pa sve to može dovesti do oštećenja nervnog sistema, pa je kao jedan od signala da vam ruke često trnu, te ako se desi još simptoma, onda bi bilo dobro da posjetite svog doktora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *