Ako osjetite 0ve simptome, hitn0 morate doktoru: Tri nova simptoma v1rusa koja ukazuju da ste 0boIjeli, ogIasili se veliki stručnjaci

Ako osjetite 0ve simptome, hitn0 morate doktoru: Tri nova simptoma v1rusa koja ukazuju da ste 0boIjeli, ogIasili se veliki stručnjaci

Svi smo upoznati da se na listi centra za k0ntrolu i prevenciju b0lesti nalaze simpt0mi koj isu od početka zabilježeni i koji su postali prepoznatljivi i vezani za novo nastali v1rus koji se od početka godine širi cijelim svijetom. Moramo da istaknemo da se u zadnje vrijeme kod ljudi javljaju i drugi simpt0mi koji su sada zbog učestalosti javljanja dodani na ovu listu kao simpt0mi v1rusa.

Naime, ispočetka smo svi upoznati, da je povećana temp.eratura tijela, b0l u pIućima, tešk0 disanje, jedni od simpt0ma v1rusa, ali kako ističu stručnjaci, ovo moraju da podjele s ljudima, sve više je onih koji dolaze sa b0lovima u grlu i sa b0lovima u predjelu glave, a koji su p0zitivni na v1rus. Pored toga, od početka se isticalo da neki ljudi gube čuIa ukusa i mirisa, a sada je 90 posto ljudi počelo imati taj simpt0m, pa je stavljen i on na listu. To su tri nova simptoma na koja morate da obratite u buduće pažnju.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *