0vo su plemićka prezimena sa Balkana: Ako se 0vako prezivate, imate kraljevske potomke

Prezime je nešto što pokazuje našu pripadnost i porijeklo, te određuje naše drevne pretke koje mi imamo sa ljudima, a da toga uopšte nismo svjesni, pa vam danas donosimo neka prezimena koja su nosila srednjovjekovne plemićke porodice i vladarske dinastije s naših prostora.

Prezime Branković spada u to i to su vladarska porodica iz 14 i 15 vijeka, te je najpoznatiji među njima Vuk Branković, dok se vjeruje da i danas ima potomaka ove porodice.

Balšić je bila srednjovjekovna dinastija koja je vladala Zetom od 1360. do 1421. godine i poslije cara Dušana su Balšići postali gospodari Zete.

Prezime Branivojević je bila hercegovačka vlastelinska porodica koja je u drugoj polovini osmog i trećini devetog vijeka vladala Humom. Prezime Vlastimirović je prva srpska vladarska porodica o kojoj su postojale neke historijske bilješke.

Vojinovići su bila srpska vlastelinska porodica, a oni su tokom 14. vijeka imali značajnu ulogu u Nemanjićkoj Srbiji. Vojislavljevići su naslijedili vlast nad Dukljom i ta loca je vladala Dukljom i okolnim područjima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *