0tkriveno sta se desiIo doktorici VioIeti: 0bdukcija pokazaIa š0kantne podatke o njenoj sm.rti – više nema sumnji, ev0 šta se desiIo (Foto)

0tkriveno sta se desiIo doktorici VioIeti: 0bdukcija pokazaIa š0kantne podatke o njenoj sm.rti – više nema sumnji, ev0 šta se desiIo (Foto)

Danima se vode teorije o sm.rti doktorice Vi0lete koja je kako su prvobitno istakli i pri tome i ostali izbršila sam0ub1stv0. Mnogi nisu mogli da povjeruju u to, jer je ona vodila skladan i jako lijep život, ona je imala dosta novca, i nije imala kako ističu razloga da to uradi.

Kada se ovo desilo, javili su se sa svojim mišljenjem brojni stručnjaci koji su istakli da je najbolje da sde izvrši 0bduk.cija tijela, kako bi se ustanovile neke stvari. Mnogima je bilo sumnjivo kako je ona sama sebi mogla zadati dva ub0da n0žem u prijedjelu gru.di kad je za to potrebna velika snaga.

Obdu.kcija je utvrdila da je um.rla zbog dvije pliće ub0dne ra.ne, što dokazuje da je mogla sama sebi zadati takve ub0de, jer su plitke ra.ne u pitanju. Ona je na kraju krajeva i h1rurg, vrlo dobro zna šta radi i gdje treba da se ub0de. Kada je riješeno ovo pitanje, ostaje ono drugo, zašto bi to uradila?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *